24CS ลงนามสัญญาซื้อขายพลังงานไอน้ำ 332ล้านบาท

NOVEMBER/DECEMBER
December 15, 2023
24CS เซ็นรับงานใหม่โรงแรมพัทยา แมริออทฯ มูลค่า 139 ลบ.
December 27, 2023

24CS ลงนามสัญญาซื้อขายพลังงานไอน้ำ 332ล้านบาท

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) เซ็นสัญญาโครงการใหม่ ขายพลังงานไอน้ำ กับ บริษัท โบทานี เพ็ทแคร์ จำกัด มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นจำนวน 322,000,000 บาท (สามร้อยยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาให้บริการตามสัญญา 10 ปีเริ่มต้นสัญญา 15 ธ.ค.66 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจในส่วนธุรกิจพลังงานซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัท ซึ่งโครงการพลังงานเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ บริษัทคาดธุรกิจพลังงานจะทำให้ 24CS สามารถสร้างรายได้ประจำให้กับบริษัทได้ และทำให้บริษัทมีอัตราการเติบโตเพิ่มมากขึ้น