เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จํากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2556 เริ่มกิจการโดยการดําเนินธุรกิจด้านการ
จําหน่ายและติดตั้งระบบปรับอากาศระบายอากาศ (HVAC) โดยนําเข้าสินค้าแบรนด์ชั้นนําจากยุโรปซึ่งได้การรับรองมาตรฐานสากล

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจและบริการ

ธุรกิจเทรดดิ้ง

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จํากัด เป็นตัวแทนในการจัดจำหน่าย
แบรนด์ดัง TROX แต่เพียงผู้เดียวซึ่งเป็นผู้นำระดับแถวหน้าในอุตสาหกรรมปรับอากาศ
และเรายังเป็นผู้นำตลาดในการจัดหาและนำเข้าและแบรนด์ดังอื่นๆ
เพื่อรับรองการเติบโตอุตสาหกรรมปรับอากาศ

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจรับเหมา

ระบบไฟฟ้ากำลังและสื่อสาร
ความเชี่ยวชาญด้านการวางระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร สร้างความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจในการใช้งานจริง
ระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง
ความปลอดภัย และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานสร้างความสะดวกสบาย และอุ่นใจในการชีวิตและทรัพย์สิน
ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ
อากาศภายในที่อยู่อาศัยหรืออาคารสำนักงานที่ต้องการระบบอากาศที่สมบูรณ์แบบ และการระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน
อื่นๆ
Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจ งานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์

Slide

ผลงานของเรา

ด้วยความชำนาญในกลุ่มอุตสาหกรรมทำให้ บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จํากัด มีผลงานระดับแถวหน้าของประเทศไทย สร้างความไว้วางใจในการดำเนินงาน ตั้งแต่โปรเจคขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

  • 50ประสบการณ์ทำงาน
  • 11โครงการในอนาคต
  • 50ลูกค้าของเรา
  • 20โครงการที่สำเร็จ

การพัฒนายั่งยืน

Slide รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
นโยบายด้านความยั่งยืน
ติดต่อกรรมการและ
เลขานุการบริษัท
กิจกรรมเพื่อสังคม