ธุรกิจรับเหมา

ระบบไฟฟ้ากำลัง และสื่อสาร

ความเชี่ยวชาญด้านการวางระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร สร้างความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจในการใช้งานจริง

ระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง

ความปลอดภัย และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานสร้างความสะดวกสบาย และอุ่นใจในการชีวิตและทรัพย์สิน

ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

อากาศภายในที่อยู่อาศัยหรืออาคารสำนักงานที่ต้องการระบบอากาศที่สมบูรณ์แบบ และการระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน

อื่นๆ

นอกจากนี้ยังมีงานยังมีการสนับสนุนบริการ ด้านการบำรุงรักษา เป็นต้น