ธุรกิจรับเหมา

ระบบไฟฟ้ากำลัง และสื่อสาร

ความเชี่ยวชาญด้านการวางระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร สร้างความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจในการใช้งานจริง

ระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง

ความปลอดภัย และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานสร้างความสะดวกสบาย และอุ่นใจในการชีวิตและทรัพย์สิน

ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

อากาศภายในที่อยู่อาศัยหรืออาคารสำนักงานที่ต้องการระบบอากาศที่สมบูรณ์แบบ และการระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน

ธุรกิจพลังงานไอน้ำ

เราลงทุนเครื่องจักรทั้งหมดให้กับลูกค้า การผลิตไอน้ำของเราใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน (Biomass, LNG, LPG) ที่ปลอดภัยและสะอาดกว่าเชื้อเพลิงทั่วไป โดยใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้ที่ทันสมัย ควบคุมการเผาไหม้ด้วยอุปกรณ์ที่ควบคุมพิเศษ มีการปล่อยก๊าซที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมลดน้อยลง อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการลด COนอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของลูกค้า และประหยัดค่าไฟฟ้า ช่วยลูกค้าสู่เป้าหมาย ESG Y2030

อื่นๆ

นอกจากนี้ยังมีงานยังมีการสนับสนุนบริการ ด้านการบำรุงรักษา เป็นต้น