October 23, 2021

ข่าวสารที่1

Read more
October 23, 2021

ข่าวสารที่2

Read more
October 23, 2021

ข่าวสารที่3

Read more
October 23, 2021

ข่าวสารที่4

Read more
October 23, 2021

ข่าวสารที่ 5

Read more
October 23, 2021

ข่าวสารที่6

Read more
October 23, 2021

ข่าวสารที่7

Read more
October 23, 2021

ข่าวสารที่8

Read more
December 23, 2021

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านห้วยบูรพา ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยมีประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูปลัดสัมภาษณ์ ปุญญากาโม ประธานองค์กฐิน นำโดย คุณยศวีย์ วัฒนธีระกิจจา , คุณอาทร-คุณอิสรีย์ สง่า , คุณเทียม-คุณนภา มณีวงศ์ , คุณสันติ มณีวงศ์ , คุณธวัชชัย จิรวัฒนอังคณา , คุณสุชาติ วงษ์มาก , คุณปริญญา ฉายดิลก , คุณภัทรา สู่พานิช , คุณเสวก ศรีสุชาต และกรรมการพร้อมผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี โดยทางวัดห้วยบูรพา ดำเนินการก่อสร้างวิหาร สำหรับให้พุทธศาสนิกชนได้ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา โดยยอดเงินทอดกฐินอยู่ที่ 1,119,906.75 บาท จึงร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่าน
Read more