บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
ธันวาคม 23, 2021
บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 130 ล้านหุ้น-เข้า mai
พฤษภาคม 9, 2022

เดือนมีนาคม/เดือนกันยายน

เดือนมีนาคม

  • วันที่ 24 มีนาคม 2565 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดกับกระทรวงพาณิชย์และได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจาก 150.00 ล้านบาท เป็น 215.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 430.00 ล้านหุ้น

เดือนกันยายน

  • บริษัทได้เสนอขายหุ้น IPO ในระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2565 และ
    วันที่ 26-27 กันยายน 2565