ธุรกิจการค้า

ธุรกิจการค้า

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

เป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายแบรนด์ดัง TROX แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งเป็นผู้นำระดับแถวหน้าในอุตสาหกรรมปรับอากาศ และเรายังเป็นผู้นำตลาดในการจัดหาและนำเข้าและแบรนด์ดังอื่นๆ เพื่อรับรองการเติบโตอุตสาหกรรมปรับอากาศ

อ่านเพิ่มเติม

โปรเจคที่ 1

จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2556 เริ่มกิจการโดยการดำเนินธุรกิจด้านการ จำหน่ายและติดตั้งระบบปรับอากาศระบายอากาศ (HVAC) โดยนำเข้าสินค้า แบรนด์ชั้นนำจากยุโรปซึ่งได้การรับรองมาตรฐานสากล ในช่วงแรกบริษัทเริ่ม ดำเนินการจากกิจการขนาดเล็กแต่ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร