ระบบไฟฟ้า

  • AOT
  • ระบบไฟฟ้า
  • 700 ล้าน
  • 2561 - 2564
  • AOT
  • ระบบไฟฟ้า
  • 500 ล้าน
  • 2561 - 2564
  • AOT
  • ระบบปรับอากาศ
  • 500 ล้าน
  • 2561 - 2564