โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนต่อขยายขนาด 400 เตียง

นิสสัน (รุ่งเจริญ คาร์)
ธันวาคม 14, 2021
โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารบริเวณลานจอด ATTA
ธันวาคม 14, 2021

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนต่อขยายขนาด 400 เตียง

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร