Test product
ตุลาคม 14, 2021
ข่าวสารที่6
ตุลาคม 16, 2021

ข่าวสารที่ 5

จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2556 เริ่มกิจการโดยการดำเนินธุรกิจด้านการ จำหน่ายและติดตั้งระบบปรับอากาศระบายอากาศ (HVAC) โดยนำเข้าสินค้า แบรนด์ชั้นนำจากยุโรปซึ่งได้การรับรองมาตรฐานสากล ในช่วงแรกบริษัทเริ่ม ดำเนินการจากกิจการขนาดเล็กแต่ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร